Đại lý Honeywell 102709A

Đại lý Honeywell 102709A

Kanthal Flame Rod – 12 in. (.182″ Diameter) for C7004B, C7007A, C7011A
Honeywell 102709A/U

Kanthal Flame Rod – 12 in. (.182 in. Diameter) for C7004B, C7007A, C7011A

Kanthal Flame Rod – 18 in.(.182″ diameter) for C7004B, C7007A, C7011A
Honeywell 102709B/U

Kanthal Flame Rod – 18 in.(.182″ diameter) for C7004B, C7007A, C7011A

Kanthal Flame Rod – 24 in. (.182″ diameter) for C7004B, C7007A, C7011A
Honeywell 102709C/U

Kanthal Flame Rod – 24 in. (.182 in. diameter) for C7004B, C7007A, C7011A

Kanthal Flame Rod – 36 in. (.182″ diameter) for C7004B, C7007A, C7011A
Honeywell 102709D/U

Kanthal Flame Rod – 36 in. (.182 in. diameter) for C7004B, C7007A, C7011A

Kanthal Flame Rod – 48 in. (.182″ diameter) for C7004B, C7007A, C7011A
Honeywell 102709E/U

Kanthal Flame Rod – 48 in. (.182 in. diameter) for C7004B, C7007A, C7011A

Kanthal Flame Rod – 6 in. (.182″ diameter -threaded 6-32) for C7008
Honeywell 105478A/U

Kanthal Flame Rod – 6 in. (.182 in. diameter -threaded 6-32) for C7008

Kanthal Flame Rod – 12 in. (.182″ diameter-threaded 6-32) for C7008
Honeywell 105478B/U

Kanthal Flame Rod – 12 in. (.182″ diameter-threaded 6-32) for C7008

Kanthal Flame Rod – 18 in. (.182″ diameter-threaded 6-32) for C7008
Honeywell 105478C/U

Kanthal Flame Rod – 18 in. (.182in. diameter-threaded 6-32) for C7008

Kanthal Flame Rod – 24 in. (.182″ diameter-threaded 6-32) for C7008
Honeywell 105478D/U

Kanthal Flame Rod – 24 in. (.182in. diameter-threaded 6-32) for C7008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *