Cảm biến C7632A1004

Cảm biến C7632A1004

Thông số kỹ thuật cảm biến CO2 Honeywell C7632A1004

Honeywell
Danh mục Sản phẩm: Cảm biến chất lượng không khí
Gas Sensor
Carbon Dioxide (CO2)
+ 50 C
0 C
24 V
10 V
Nhãn hiệu: Honeywell
Định mức dòng: 300 mA
Loại sản phẩm: Air Quality Sensors
Danh mục phụ: Sensors

Cảm biến C7632A1004/U WALL CO2SENSOR W/DISPLAY,0-10VDC(FIXED) MN10
Cảm biến C7632B1002/U WALL CO2SENSOR W/DISPLAY,0-10VDC(FIXED) MN10
Cảm biến C7041B2013/U 20K DUCT TEMP SENSOR | đại lý C7041B2013
Cảm biến C7041D2001 20K ohm NTC Temp Sensor | đại lý C7041D2001
Cảm biến H7635C2015/U OUTDOORHUMDTYSENSOR,3% RH,W/ 20K TEMP MN10
Cảm biến T7412A1000 20 K OHM ROOM TEMP SENSOR MN10
Cảm biến T7412A1018 PT1000 ROOM TEMP SENSOR MN10
Cảm biến 50014157-001/U REMOTE SENSOR MN10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *