Bộ điều khiển DC2800-C0-1S0-200-000-00-0

Bộ điều khiển DC2800-C0-1S0-200-000-00-0

Honeywell DC2800

Thông số kỹ thuật Honeywell DC2800-C0-1S0-200-000-00-0

Product Type : UDC2800 Universal Digital Controller

Control Output and/or Alarms :

Output : E – Electro Mechanical Relay (5 Amp Form C)

OutpuT and Alarm or Alarms 1 and 2 : E – E-M Relay (5 Amp Form C) Plus Alarm 1 (5 Amp Form C Relay)

Communications : 2 – RS-485 Modbus Plus Auxiliary Output/Digital Inputs

Software : S – Standard software

O – None

Input 1 : 2 – TC, RTD, mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA

Input 2 : 00 – None

Approvals : 0 – CE(Standard)

Tags : 0 – None

0 – None

Documents : 0 – Quick Start Guide (English)

Certificate : 0 – None

Extended Warranty : 0 – None
Bộ điều khiển DC2800-CE-0S0-200-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-1S0-100-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-0S0-100-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CB-1S0-100-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-1S0-100-100-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-1S0-210-100-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-2F0-220-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-EE-0S0-200-100-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-0F0-200-100-00-0
Bộ điều khiển DC2800-C0-1F0-200-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-0S0-200-100-00-0
Bộ điều khiển DC2800-EE-0S0-200-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-EE-0S0-100-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CB-0S0-200-000-00-0
Bộ điều khiển DC2800-CE-1S0-200-100-00-0
Bộ điều khiển DC2800-EE-3S0-220-000-00-0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *