Category Archives: Bộ điều khiển

Bộ điều khiển DC2800-C0-1S0-200-000-00-0

Bộ điều khiển DC2800-C0-1S0-200-000-00-0 Thông số kỹ thuật Honeywell DC2800-C0-1S0-200-000-00-0 Product Type : UDC2800 Universal [...]

Bộ điều khiển T6800V2WN

Bộ điều khiển T6800V2WN Thông số kỹ thuật Honeywell T6800V2WN Product Description Brand Honeywell Model [...]

Bộ điều khiển M9484F1031

Bộ điều khiển M9484F1031 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển van gió Honeywell M9484F1031 [...]

Bộ điều khiển DC2500-C0-0A00-210-10000-00-0

Bộ điều khiển DC2500-C0-0A00-210-10000-00-0 Bộ điều khiển DC2500-C0-1A00-100-10000-00-0 Bộ điều khiển DC2501-CE-0A0R-100-00000-E0-0 Bộ điều khiển [...]

Bộ điều khiển DC3500-CE-0000-200-00000-00-0

Bộ điều khiển DC3500-CE-0000-200-00000-00-0 Bộ điều khiển DC3500-0E-2000-100-00000-00-0 Bộ điều khiển DC3500-00-0C20-100-00000-00-0 Bộ điều khiển [...]

Bộ truyền động ML6420A3007-E

Bộ truyền động ML6420A3007-E Bộ truyền động ML7420A6033-E Bộ truyền động ML7420A6033-SBE025 Bộ truyền động [...]

Bộ điều khiển S4560A1008

Bộ điều khiển S4560A1008 ML7420A8088 ML7425A8018 CN6105A1011 CN6110A1003 CN6134A1003 CN7505A2001 CN7510A2001 CN7220A2007 CN7234A2008 CN6120A1002 CN6110A1201 [...]

Bộ điều khiển L480G1044

Bộ điều khiển L480G1044 Honeywell L480B1239/U Freeze Stat, 20°F to 60°F Range, 1 SPDT, 20 [...]

Honeywell AEL-Y26057

Honeywell AEL-Y26057 AEL-222185 AEL 5 1-7BAR/ABS 3/8X5/8ODF AEL-222212 AEL 2,0 1-7BAR/ABS 1/4X3/8ODF AEL-222213 AEL 3,0 [...]

Bộ điều khiển ngọn lửa RM7850A1019

Bộ điều khiển ngọn lửa RM7850A1019 Thông số kỹ thuật RM7850A1019/U Honeywell Burner Controls EC/RM7800-series [...]

1 Comments