Bộ điều khiển L480G1044

Bộ điều khiển L480G1044

Honeywell L480B1239/U Freeze Stat, 20°F to 60°F Range, 1 SPDT, 20 ft. Capillary, 10°F Diff.
Honeywell L480G1044/U Freeze Stat, 15°F to 55°F Set Point, 2 SPST (One NO, One NC), 20 ft. Capillary Length, 5°F Differential, Manual Reset
Honeywell L482A1004/U Freeze Stat, 15°F to 55°F Range, 2 SPST (One NO, One NC), 20 ft. Capillary, 5°F Diff., Manual Reset
Honeywell T4031A1016/B Refrigeration Controller, -30F to +50F Set Point, 1 SPST, 5 ft. Capillary, 1.0F Differential Bulk pack
Honeywell T4031A1057/B Refrigeration Controller, -30F to +50F Set Point, 1 SPST, 8 ft. Capillary, 1.0F Differential, Bulk
Honeywell T4031A1073/U Refrigeration Controller, -30°F to +90°F Range, 1 SPST, 8 ft. Capillary, 3.5°F Diff., Makes on Temp Fall
Honeywell T6031A1011/U Refrigeration Controller, +15°F to +90°F Range, 1 SPDT, 5 ft. Capillary, 3.5°F to 16°F Diff., Makes on Temp Fall
Honeywell T6031A1029/U Refrigeration Controller, -30°F to +90°F Range, 1 SPDT, 8 ft. Capillary, 3.5°F to 16°F Diff., Super Tradeline
Honeywell T6031A1052/B Refrigeration Controller, -30F to +90F Set Point, 1 SPDT, 5 ft. Capillary, 3.5F to 16F Differential- Bulk pack
Honeywell T6031A1052/U Refrigeration Controller, -30F to +90F Set Point, 1 SPDT, 5 ft. Capillary, 3.5F to 16F Differential
Honeywell T6031A1060/U Refrigeration Controller, -30°F to +90°F Range, 1 SPDT, 20 ft. Capillary, 3.5°F to 16°F Diff.
Honeywell T6031A1086/U Refrigeration Controller, -35C to +30C Set Point, 1 SPDT, 2.4 m Capillary, 1.9C to 8.9C Differential, Celsius Model, with ground screw-
Honeywell T6031A1136/B Refrigeration Controller, -30F to +90F Set Point, 1 SPDT, 8 ft. Capillary, 3.5F to 16F Differential – Bulk pack
Honeywell T6031A1136/U Refrigeration Controller, -30F to +90F Set Point, 1 SPDT, 8 ft. Capillary, 3.5F to 16F Differential
Honeywell T6031A1219/U Refrigeration Controller, -35C to +30C Set Point, 1 SPDT, 2.4m Capillary, 1.9C to 8.9C Differential, Celsius Model, w/ground screw, Bi-lingual French
Honeywell T6031A1235/U Refrigeration Controller, -35C to +30C Set Point, 1 SPDT, 6.1 m Capillary Length, 1.9C to 8.9C Differential, Celsius Model, Bi-Lingual French
Honeywell ZE-00053 X10 UM 5/8UNF 10-3/8
Honeywell FF-00208 FF 053MMS 10ODF
Honeywell MA-00001 MA 062MMS 230V AC 6ODF
Honeywell MC-00001 MC 062 230V AC 50/60HZ 8W
Honeywell MC-00005 MC 102-227 230V AC 50/60HZ 13W
Honeywell SHC-09001 SHC_PSR – 9 MS UB MP150
Honeywell SHC-09004 SHC_PSRCAB MP150 IP67 3M
Honeywell SHC-09011 SHC_TS–NFR FAST HP IP67 3M
Honeywell TMVD-00002(BP10) VD 1,5
Honeywell TMVD-00003(BP10) VD 2,0
Honeywell TMVD-00004(BP10) VD 2,5
Honeywell TMVD-00005(BP10) VD 3,0
Honeywell TMVD-00006(BP10) VD 3,5
Honeywell TMVD-00007(BP10) VD 4,5
Honeywell TMVD-00010(BP10) VD 0,3
Honeywell TMVD-00011(BP10) VD 4,75
Honeywell TMX-00047 TMX R227 +40/-10
Honeywell TMX-00068
Honeywell TMX R236FA +30/-10
Honeywell TMXBS-00001 XBS D 7/8X7/8UNF
Honeywell TMXD-00101
Honeywell TMXD-00101
Honeywell TMXD-00102
Honeywell TMXD-00103
Honeywell TMXD-00104
Honeywell TMXD-00105
Honeywell TMXD-00106
Honeywell TMXD-00107 XD 4,5
Honeywell TMXLS-00001 XLS D 12+16X16+22ODF
Honeywell TMXLS-00002 XLS D 1/2+5/8X5/8+7/8ODF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *