Cảm biến ngọn lửa C7027A1023/U

Cảm biến ngọn lửa C7027A1023/U Bộ điều khiển DC1010CL-301000-E Bộ điều khiển DC1040CL-302100-E Damper actuator [...]

Cảm biến C7632A1004

Cảm biến C7632A1004 Thông số kỹ thuật cảm biến CO2 Honeywell C7632A1004 Nhà sản xuất: [...]

Bộ điều khiển DC2800-C0-1S0-200-000-00-0

Bộ điều khiển DC2800-C0-1S0-200-000-00-0 Thông số kỹ thuật Honeywell DC2800-C0-1S0-200-000-00-0 Product Type : UDC2800 Universal [...]

Bộ điều khiển T6800V2WN

Bộ điều khiển T6800V2WN Thông số kỹ thuật Honeywell T6800V2WN Product Description Brand Honeywell Model [...]

Công tắc áp suất L404F1094

Công tắc áp suất L404F1094 Công tắc áp suất L404F1060 Công tắc áp suất L404F1078 [...]

Cảm biến ngọn lửa C7027A1072

Cảm biến ngọn lửa C7027A1072 Cảm biến ngọn lửa C7012A1186 Cảm biến ngọn lửa C7012A1194 [...]

Cảm biến ngọn lửa C7027A1056

Cảm biến ngọn lửa C7027A1056 Cảm biến ngọn lửa C7007A1001 Cảm biến ngọn lửa C7008A1026 [...]

Công tắc hành trình SZL-WL-C

Công tắc hành trình SZL-WL-C Thông số kỹ thuật Honeywell SZL-WL-C Công tắc hành trình [...]

Công tắc hành trình SZL-WL-A

Công tắc hành trình SZL-WL-A Thông số kỹ thuật Honeywell SZL-WL-A Công tắc hành trình [...]

1 Comment

Công tắc hành trình SZL-WL-B

Công tắc hành trình SZL-WL-B Thông số kỹ thuật Honeywell SZL-WL-B Công tắc hành trình [...]

1 Comment