Công tắc hành trình GLAA01A2A

Công tắc hành trình GLAA01A2A

Thông số kỹ thuật công tắc hành trình Honeywell

Product Actuator Sealing Termination Type Housing Material
Công tắc hành trình GLAA01A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01A
Công tắc hành trình GLAA01A1A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01A1A
Công tắc hành trình GLAA01A1B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01A1B
Công tắc hành trình GLAA01A2A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01A2A
Công tắc hành trình GLAA01A2B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01A2B
Công tắc hành trình GLAA01A5A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01A5A
Công tắc hành trình GLAA01A5B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01A5B
Công tắc hành trình GLAA01B Top Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01B
Công tắc hành trình GLAA01C Top Roller Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01C
Công tắc hành trình GLAA01D Top Roller Arm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast đại lý GLAA01D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *