Van điện VC6013AJC1000T

Van điện VC6013AJC1000T

Thông số kỹ thuật Honeywell VC6013AJC1000T

Mã hiệu Kiểu Đường kính Kết nối
Dây Hoạt động
Van điện  VC4011AJ1000T Two places 20 BSPP 1000mm on/Off
Van điện VC6011AJ1000T 20 BSPP 1000mm on/Off
Van điện VC4013AF1000T Two places 15 BSPP 1000mm on/Off
Van điện VC4013AJ1000T 20 BSPP 1000mm on/Off
Van điện VC4013AJC1000T 20 BSPP 1000mm on/Off
Van điện VC4013AP1000T

Van điện VC6013AJC1000T

Van điện VC6013AJC1000T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *