Mô đun CC-TAIX01

Mô đun CC-TAIX01

Thông số kỹ thuật Honeywell CC-TAIX01

Mô đun CC-FMMX01 Honeywell CC-FMMX01 PWA MOD, FIBER OPTIC MULTI MODE G3 CC đại lý CC-FMMX01
Mô đun CC-FSMX01 Honeywell CC-FSMX01 PWA MOD, FIBER OPTIC SGL MODE G3 CC đại lý CC-FSMX01
Mô đun CC-GAIX11 Honeywell CC-GAIX11 PWA, AI GI/IS IOTA RED (16) đại lý CC-GAIX11
Mô đun CC-GAIX21 Honeywell CC-GAIX21 PWA, AI GI/IS HIGH D IOTA (16) đại lý CC-GAIX21
Mô đun CC-GAOX11 Honeywell CC-GAOX11 PWA, ANALOG OUTPUT GI/IS IOTA RED (16) đại lý CC-GAOX11
Mô đun CC-GAOX21 Honeywell CC-GAOX21 PWA, AO GI/IS HIGH D IOTA (16) đại lý CC-GAOX21
Mô đun CC-GDIL01 Honeywell CC-GDIL01 PWA, DI 24V GI/IS LOW D IOTA (32) đại lý CC-GDIL01
Mô đun CC-GDIL11 Honeywell CC-GDIL11 PWA, DIGITAL INPUT 24V GI/IS IOTA RED (32) đại lý CC-GDIL11
Mô đun CC-GDIL21 Honeywell CC-GDIL21 PWA, DIGITAL INPUT 24V GI/IS HIGH D IOTA (32) đại lý CC-GDIL21
Mô đun CC-GDOL11 Honeywell CC-GDOL11 PWA, DO 24V GI/IS IOTA RED (32) đại lý CC-GDOL11
Mô đun CC-KFPGR5 Honeywell CC-KFPGR5 CABLE, IOL FOE PM GRAY 0.5M đại lý CC-KFPGR5
Mô đun CC-KFPVR5 Honeywell CC-KFPVR5 CABLE, IOL FOE PM VIOLET 0.5M đại lý CC-KFPVR5
Mô đun CC-KFSGR5 Honeywell CC-KFSGR5 CABLE, IOL FOE SC GRAY 0.5M đại lý CC-KFSGR5
Mô đun CC-KFSVR5 Honeywell CC-KFSVR5 CABLE, IOL FOE SC VIOLET 0.5M đại lý CC-KFSVR5
Mô đun CC-KREB01 Honeywell CC-KREB01 CABLE, DO RELAY EXTENSION 1M đại lý CC-KREB01
Mô đun CC-KREB02 Honeywell CC-KREB02 CABLE, DO RELAY EXTENSION 2M đại lý CC-KREB02
Mô đun CC-KREB05 Honeywell CC-KREB05 CABLE, DO RELAY EXTENSION 5M đại lý CC-KREB05
Mô đun CC-KREB10 Honeywell CC-KREB10 CABLE, DO RELAY EXTENSION 10M đại lý CC-KREB10
Mô đun CC-KREB20 Honeywell CC-KREB20 CABLE, DO RELAY EXTENSION 20M đại lý CC-KREB20
Mô đun CC-KREB30 Honeywell CC-KREB30 CABLE, DO RELAY EXTENSION 30M đại lý CC-KREB30
Mô đun CC-KREB40 Honeywell CC-KREB40 CABLE, DO RELAY EXTENSION 40M đại lý CC-KREB40
Mô đun CC-KREB50 Honeywell CC-KREB50 CABLE, DO RELAY EXTENSION 50M đại lý CC-KREB50
Mô đun CC-KREBR5 Honeywell CC-KREBR5 CABLE, DO RELAY EXTENSION 0.5M đại lý CC-KREBR5
Mô đun CC-PAIH01 Honeywell CC-PAIH01 PWA MODULE, HART HLAI G3 CE CC đại lý CC-PAIH01
Mô đun CC-PAIM01 Honeywell CC-PAIM01 PWA MOD, LLAMUX G3 CE CC đại lý CC-PAIM01
Mô đun CC-PAOH01 Honeywell CC-PAOH01 PWA MODULE, HART AO G3 CE CC đại lý CC-PAOH01
Mô đun CC-PCF901 Honeywell CC-PCF901 PWA MODULE, CONTROL FIREWALL 9 G3 CC đại lý CC-PCF901
Mô đun CC-PCNT01 Honeywell CC-PCNT01 PWA MODULE, C300 CONTROL PROCESSOR đại lý CC-PCNT01
Mô đun CC-PDIH01 Honeywell CC-PDIH01 PWA MODULE, DI HIGH VOLTAGE G3 CC đại lý CC-PDIH01
Mô đun CC-PDIL01 Honeywell CC-PDIL01 PWA MODULE, DI 24V IO G3 CE CC đại lý CC-PDIL01
Mô đun CC-PDOB01 Honeywell CC-PDOB01 PWA MODULE, DO 24V IO G3 CE CC đại lý CC-PDOB01
Mô đun CC-PFB401 Honeywell CC-PFB401 PWA MODULE, FIM G3 CC đại lý CC-PFB401
Mô đun CC-SCMB02 Honeywell CC-SCMB02 MODULE ASSY, MEMORY BACKUP C300 đại lý CC-SCMB02
Mô đun CC-SDOR01 Honeywell CC-SDOR01 PWA, DO RELAY EXTENSION CE CC đại lý CC-SDOR01
Mô đun CC-SDXX01 Honeywell CC-SDXX01 PWA, DI/DO GI/IS EXPANDER IOTA (32) đại lý CC-SDXX01
Mô đun CC-TAIM01 Honeywell CC-TAIM01 PWA, PMIO LLMUX IOTA 64PT CE CC đại lý CC-TAIM01
Mô đun CC-TAIX01 Honeywell CC-TAIX01 PWA, AI IOTA 16 6IN CE CC đại lý CC-TAIX01
Mô đun CC-TAIX11 Honeywell CC-TAIX11 PWA, AI IOTA RED 16 12IN CE CC đại lý CC-TAIX11
Mô đun CC-TAOX01 Honeywell CC-TAOX01 PWA, AO IOTA 16 6IN CE CC đại lý CC-TAOX01
Mô đun CC-TAOX11 Honeywell CC-TAOX11 PWA, AO IOTA RED 16 12IN CE CC đại lý CC-TAOX11
Mô đun CC-TCF901 Honeywell CC-TCF901 PWA, CNTRL FIREWALL IOTA 8 PORT 1 UPLINK đại lý CC-TCF901
Mô đun CC-TCNT01 Honeywell CC-TCNT01 PWA, C300 CONTROL PROCESSOR IOTA CC đại lý CC-TCNT01
Mô đun CC-TDI110 Honeywell CC-TDI110 PWA, DI 110V IOTA 32 đại lý CC-TDI110
Mô đun CC-TDI120 Honeywell CC-TDI120 PWA, DI 110V IOTA RED 32 CE CC đại lý CC-TDI120
Mô đun CC-TDI220 Honeywell CC-TDI220 PWA, DI 220VAC IOTA 32 CE CC đại lý CC-TDI220
Mô đun CC-TDI230 Honeywell CC-TDI230 PWA, DI 220VAC IOTA RED 32 đại lý CC-TDI230
Mô đun CC-TDIL01 Honeywell CC-TDIL01 PWA, DI 24VAC IOTA 32 đại lý CC-TDIL01
Mô đun CC-TDIL11 Honeywell CC-TDIL11 PWA, DI 24V IOTA RED 32 đại lý CC-TDIL11
Mô đun CC-TDOB01 Honeywell CC-TDOB01 PWA, DO 24V BUSS IOTA 32 đại lý CC-TDOB01
Mô đun CC-TDOB11 Honeywell CC-TDOB11 PWA, DO 24V BUSS IOTA RED 32 đại lý CC-TDOB11
Mô đun CC-TDOR01 Honeywell CC-TDOR01 PWA, DO RELAY IOTA 32 6IN CE CC đại lý CC-TDOR01
Mô đun CC-TDOR11 Honeywell CC-TDOR11 PWA, DO RELAY IOTA RED 32 12IN CE CC đại lý CC-TDOR11
Mô đun CC-TFB401 Honeywell CC-TFB401 PWA, FIELDBUS IOTA 4 NETS đại lý CC-TFB401
Mô đun CC-TFB411 Honeywell CC-TFB411 PWA, FIELDBUS I/F IOTA RED 4 NETS đại lý CC-TFB411
Mô đun CC-TFB412 Honeywell CC-TFB412 PWA, FIELDBUS I/F IOTA RED 4 NETS CC đại lý CC-TFB412

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *