Công tắc hành trình V7-1B17D8-022

Công tắc hành trình V7-1B17D8-022

Thông số kỹ thuật công tắc Honeywell V7-1B17D8-022

Catalog Listing Elect. Rating UL/CSA (CE) Elect. Rating Spec, (page?) Contacts O.F. max. newtons [grams] o.p. nominal mm [inches] P.T. max. mm [inches] O.T. min. mm [inches] D.T.

mm [inches]

Công tắc hành trình V7-1S17D8-022 0.1 AC—) s SPDT 0,83 [85] 15,2

[0.60]

3,04

[0.120]

2,16

[0.085]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-3S17D8-022 0.1 AC—) s SPDT 0,29 [30] 15,2

[0.60]

3,04

[0.120]

2,16

[0.085]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-3S17E9-022 0.1 AC—) s SPDT 0,29 [30] 15,2

[0.60]

3,04 [0.120] 2,16

[0.085]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-1B17D8-022 11 AC—) B SPDT 0,80 [82] 15,3

[0.603]

3,04

[0.120]

1,70

[0.067]

0,69 [0.027]

max.

Công tắc hành trình V7-1B19D8-022 11 A (10 A) B SPDT 0,80 [82] 15,3

[0.603]

3,25

[0.128]

1,78

[0.070]

0,71 [0.028]

max.

Công tắc hành trình V7-2B17D8-022 11 AC—) B SPDT 0.40 [41] 15,3

[0.603]

3,04

[0.120]

1,70

[0.067]

0,71 [0.027]

max.

Công tắc hành trình V7-6B19E9-022 11 A (10 A) B SPDT 2,11 [215] 15,2

[0.60]

3,25

[0.128]

1,35

[0.053]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-3S17D8-048 0.1 AC—) s SPDT 0,16 [16] 15,3

[0.603]

5,97

[0.235]

3,00

[0.118]

1,27 [0.050]

max.

Công tắc hành trình V7-2B17D8-048 11 AC—) B SPDT 0,20 [20] 15,3

[0.603]

5,97

[0.235]

2,92

[0.115]

1,27 [0.050]

max.

Công tắc hành trình V7-1C17D8-048 15 AC—) c SPDT 0,44 [45] 15,2

[0.603]

5,94

[0.234]

4,19

[0.165]

1,52 [0.060]

max.

Công tắc hành trình V7-1V19E9-048 21 A (16 A) V SPDT 0,54 [55] 15,4

[0.605]

6,35

[0.250]

3,05

[0.120]

1,40 [0.055]

max.

Công tắc hành trình V7-9W1AE9-048** 15 AC—) w SPDT 0,88 [90] 15,2

[0.603]

6,35

[0.250]

3,15

[0.124]

1,37 [0.054]

max.

Công tắc hành trình V7-1S17D8-263 0.1 AC—) s SPDT 0,88 [90] 18,54

[0.730]

2,79

[0.110]

1,90

[0.075]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-3E19E9-263 10 A (5 A) E SPDT 0,32 [33] 18,54

[0.730]

2,54

[0.100]

1,90

[0.075]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-1B17D8-263 11 AC—) B SPDT 0,88 [90] 18,54

[0.730]

2,79

[0.110]

1,52

[0.060]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-1C17D8-263 15 AC—) c SPDT 0,89 [91] 18,54

[0.730]

2,79

[0.110]

1,55

[0.061]

0,61 [0.024]

max.

Công tắc hành trình V7-1V29E9-263 21 A (16 A) V SPNO 1,08 [110] 18,49

[0.728]

2,90

[0.114]

1,62

[0.064]

0,64 [0.025]

max.

Công tắc hành trình V7-1Z10E9-263* 25 A (20 A) z SPDT 1,33 [136] 18,49

[0.728]

2,90

[0.114]

1,62

[0.064]

0,64 [0.025]

max.

Công tắc hành trình V7-2S17D8-201 0.1 AC—) s SPDT 0,88 [90] 20,57

[0.810]

1,19

[0.047]

1,02

[0.040]

0,38 [0.015]

max.

Công tắc hành trình V7-6B19E9-201 11 A (10 A) B SPDT 4,50 [459] 20,52

[0.808]

1,42

[0.056]

0,86

[0.034]

0,33 [0.013]

max.

Công tắc hành trình V7-7B17D8-201 11 AC—) B SPDT 2,78 [283] 20,52

[0.808]

1,42

[0.056]

0,86

[0.034]

0,33 [0.013]

max.

Công tắc hành trình V7-1C17D8-201 15 AC—) c SPDT 1,72 [175] 20,57

[0.810]

1,19

[0.047]

0,81

[0.032]

0.30 [0.012]

max.

Công tắc hành trình V7-1S17D8-207 0.1 AC—) s SPDT 0,83 [85] 20,57

[0.810]

2,84

[0.112]

2,03

[0.080]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-2A17D8-207 5 AC—) A SPDT 0,42 [43] 20,57

[0.810]

2,92

[0.115]

1,52

[0.060]

0,64[0.025] max.
Công tắc hành trình V7-1B17D8-207 11 AC—) B SPDT 0,83 [85] 20,57

[0.810]

2,92

[0.115]

1,52

[0.060]

0,76 [0.030]

max.

Công tắc hành trình V7-1C17D8-207 15 AC—) c SPDT 0,88 [90] 20,57

[0.810]

2,92

[0.115]

1,52

[0.060]

0,64[0.025] max.
Công tắc hành trình V7-1V19E9-207 21 A (16 A) V SPDT 0,98 [100] 20,52

[0.808]

3,07

[0.121]

1,65

[0.065]

0,76 [0.030]

max.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *