Cảm biến tốc độ Honeywell

Cảm biến tốc độ Honeywell

Thông số kỹ thuật cảm biến Honeywell:

PRODUCT  Output Voltage (Peak to Peak) Min.  Operating Frequency  Diameter
Cảm biến 3010A 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010A25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010AN 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010AN25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010AN30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010AN40 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010AN50 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010H20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010S20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3010S30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Cảm biến 3015A 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Cảm biến 3015A17 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Cảm biến 3015A35 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Cảm biến 3015S13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Cảm biến 3015SS13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Cảm biến 3015SS25 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Cảm biến 3050 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
Cảm biến 3050A13 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
Cảm biến 3050A20 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
Cảm biến 3050S10 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
Cảm biến 3080 8 Vp-p 60 kHz 8,0 mm [0.313 in]

đại lý cảm biến honeywell | đại lý honeywell 3050A13 | nhà phân phối 3015A17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *