Cảm biến PX2CG1XX010BSCHX

Cảm biến PX2CG1XX010BSCHX

Thông số kỹ thuật cảm biến Honeywell PX2CG1XX010BSCHX
Type of converter pressure

Dải đo: 0…10bar
Đầu ra: 4…20mA
Controlled parameter relative pressure
Measurement accuracy 1%
IP rating IP65
Mounting G 1/4″
Operating temperature -40…125°C
Manufacturer series PX2
Connection terminal DIN EN 175301-803C
Number of pins 4
Manufacturer: Honeywell
Product Category: Industrial Pressure Sensors
Product: Transmitters
Accuracy: 0.25 %
Output Type: Milliamp
Output Voltage: –
Brand: Honeywell
Height: 21.5 mm
Length: 52.4 mm
Product Type: Pressure Sensors
Series: PX2 40
Subcategory: Sensors
Width: 21.5 mm
Unit Weight: 49 g
Cảm biến PX2CG1XX016BSCHX | cảm biến PX2CG1XX025BSCHX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *