Cảm biến Honeywell C7035

Cảm biến Honeywell C7035

Thông số kỹ thuật cảm biến ngọn lửa C7035

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1023/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1031/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1049/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1056/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1064/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1080/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

đại lý C7035A1023 | nhà phân phối C7035A1023 | cảm biến ngọn lửa C7035A1023

One thought on “Cảm biến Honeywell C7035

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *