Cảm biến Honeywell 3029AN

Cảm biến Honeywell 3029AN

Thông số kỹ thuật cảm biến 3029AN

Technical Specifications

Thông sỗ kỹ thuật honeywell

Product Output Voltage (Peak to Peak) Min. Operating Frequency Diameter
Honeywell 3009AN 34 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Honeywell 3014 17 Vp-p 60 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Honeywell 3024 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
Honeywell 3029AN 170 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Honeywell 3039AN 40 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Honeywell 3044A 80 Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Honeywell 3045A 300 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
Honeywell 3046A 65 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0.625 in]

đại lý 3029AN | nhà phân phối 3029AN | đại lý Honeywell 3029AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *