Bộ điều khiển RM7850A1027

Bộ điều khiển RM7850A1027

Thông số kỹ thuật Honeywell RM7850A1027

đại lý RM7850A1027 | nhà phân phối RM7850A1027

Type Outputs Pilot ignition time Main ignition time Post purge time Number of ignition attempts Flame failure response time
Bộ điều khiển RM7850A1001/U HF/LF/Modulate 3/5s 3/5s 2s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển RM7850A1019/U HF/LF/Modulate 3/5s 3/5s 15s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển RM7850A1027/U HF/LF/Modulate 3/5s 3/5s 30s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển RM7890B1055/U on/off 5/10s selectable 1,0/2,0s

One thought on “Bộ điều khiển RM7850A1027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *