Công tắc áp suất LF404F1235

Công tắc áp suất LF404F1235

đại lý LF404F1235 | nhà phân phối LF404F1235 | đại lý L404F1219

Thông số kỹ thuật Honeywell LF404F1235

European model, incl. grounding screw
Pressure adjustment range Differential pressure adjustment range Max. pressure Pressure connection Protection class Type
kPa kPa kPa
14 … 103 14 … 41 345 1/4″ BSP IP40 Công tắc áp suất L404F1219/U
69 … 1034 60 … 152 1551 1/4″ BSP IP40 Công tắc áp suất L404F1227/U
138 … 2068 138 … 345 2413 1/4″ BSP IP40 Công tắc áp suất L404F1235/U
35 … 345 41 … 97 586 1/4″ BSP IP40 Công tắc áp suất L404F1243/U
American model
Pressure adjustment range Differential pressure adjustment range Max. pressure Pressure connection Protection class Type
kPa kPa kPa
14 … 103 14 … 41 345 1/4″ NPT NEMA1 Công tắc áp suất L404F1060/U
35 … 345 41 … 97 586 1/4″ NPT NEMA1 Công tắc áp suất L404F1078/U
138 … 2068 138 … 345 2413 1/4″ NPT NEMA1 Công tắc áp suất L404F1094/U
69 … 1034 60 … 152 1551 1/4″ NPT NEMA1 Công tắc áp suất L404F1102/U
American model, Limit Controller. With manual reset. Has 2X SPST switches which open simultaneously on pressure rise.
Pressure adjustment range Differential pressure adjustment range Max. pressure Pressure connection Protection class Type
kPa kPa kPa
69 … 1034 1551 1/4″ NPT NEMA1 Công tắc áp suất L4079A1050/U  PDF
Description Additional Product Type
Steam Trap Black Iron Siphon Loop for L404 or L91 Honeywell 14026/U

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *