Công tắc áp suất C6097A2110

Công tắc áp suất C6097A2110

Thông số kỹ thuật Honeywell C6097A2110

Application Pressure switch used to detect the upper or lower limit pressure of gas or air supplied to a gas combustion system, or detect the clogging of the interlock filter of a burner blower
Switch Operation Auto-recycle
Switching Action Break on pressure fall
Operating Range 0.4 – 4 in. wc; 0.1 – 1 Kpa

đại lý C6097A2110 | nhà phân phối C6097A2110 | honeywell C6097A2110

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *