Module đầu vào CC-PAIX01

Module đầu vào tương tự AI CC-PAIX01

Đế module AI CC-TAIX01
Module đầu vào tương tự AO CC-PAOX01
Đế module AO CC-TAOX01
Module đầu vào số DI CC-PDIL01
Đế module DI 24V CC-TDIL01
Module đầu vào số SOE CC- PDIS01
Đế module đầu vào số CC-TDIL01
Module đầu ra số DO CC-PDOB01
Dế module DO 24V CC-TDOB01
Module CC-PAIM01
DĐế module dồn kênh CC-TAIM01
Bộ dồn kênh nhiệt độ MC-TAMT04/LOW
Pin lưu trữ CC-SCMB02 51199942-300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *