Đại lý module Honeywell

Đại lý module Honeywell

Control Firewall IOTA, 8Port+1uplink CC-TCF901
Control Firewall Module, 8Port+1uplink CC-PCF901
C300 Controller Module, Dual-IOLink CC-PCNT01
C300 Memory Backup Assy CC-SCMB02
Universal I/O Module, Series-C CC-PUIO01
UIO Non Red IOTA CC-TUIO01
UIO Red IOTA CC-TUIO11
SERIES C MTL FIBER OPTIC EXTENDERS, MM 8937-HN
SERIES C MTL FIBER OPTIC EXTENDERS IOTA, MM 8939-HN
SERIES C MTL FIBER OPTIC EXTENDERS CABLE CC-KFSGR5
FIBER OPTIC EXTENDERS IOTA, SM CC-SDRX01
REDUNDANT POWER SUPPLY FOR C300 CC-PWRR01
JUMPER KIT GRAY JUMPERS 1-10 51153818-201
JUMPER KIT GRAY JUMPERS 11-20 51153818-202
JUMPER KIT GRAY JUMPERS 21-30 51153818-203
I/O Link Cable Pair, 6 Drop, 6in pitch, 51202329-102
I/O LINK CABLE PAIR DROP FOR CHNL IOL1 51202329-302
I/O Link Cable Pair, 3 Drop, 12 pitch, I 51202329-402
I/O LINK CABLE PR HEADER 3 CHAN/EXT IOL1 51202329-606
I/O LINK CABLE PR HEADER 3 CHAN/EXT IOL2 51202329-616
FOE IOLINK interface cable (Single mode) CC-SDRX01 (51202789-900, 51202789-901)
SYSTEM POWER SUPPLY UNIT 115/240VAC INPUT, 24VDC OUTPUT, 50A CC FA-PSU-UNI2450U
SM RIO REDUNDANT TERMINATION ASSEMBLY FC-IOTA-R24
Photoeelectric (IS) Smoke Detector SLR-E-IS
Zone monitor module TC841A1000
Relay Module TC810R1024
Isolator Module TC811A1006
Control Module TC810N1013
Electro-Magnetic Lock ML01H
High Security Magnetic Contact 968XTP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *