Công tắc hành trình Honeywell

Công tắc hành trình Honeywell

đại lý công tắc hành trình honeywell | nhà phân phối công tắc hành trình honeywell

Product Ampere Rating Circuitry Actuator Termination Sealing
Honeywell 111SM1 5 A SPDT Straight Lever Solder No
Honeywell 111SM1-H58 5 A SPDT Straight Lever Quick Connect No
Honeywell 111SM1-T 5 A SPDT Straight Lever Solder No
Honeywell 111SM115-H2 5 A SPDT Straight Lever PCB Solder No
Honeywell 111SM115-H58 5 A SPDT Straight Lever Quick Connect No
Honeywell 111SM117-H2 5 A SPDT Straight Lever PCB Solder No
Honeywell 111SM119-H2 5 A SPDT Straight Lever PCB Solder No
Honeywell 111SM124-H2 5 A SPDT Straight Lever PCB Solder No
Honeywell 111SM125-H2 5 A SPDT Straight Lever PCB Solder No
Honeywell 111SM2 5 A SPDT Roller Lever Solder No

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *