Camera hình trụ HBL2GR1US

Camera hình trụ HBL2GR1US

đại lý HBL2GR1US | nhà phân phối HBL2GR1US | đại lý honeywell HBL2GR1US

Camera HDZ302LIWUS 1080P – 30X Starlight IR PTZ with Wiper
Camera HDZ302LIKUS 1080P – 30X Starlight IR PTZ IK10
Camera H3W2GR1US 1080P IR Indoor Dome Camera, 2.7-12 mm MFZ, WDR
Camera HCW2GUS 1080P Box Camera, WDR
Camera HBW4GR1US 4MP IR Bullet Camera, 2.7-12 mm MFZ, WDR
Camera HCW4GUS 4MP Box  Camera, WDR
Camera H4W4GR1US 4MP IR Outdoor Dome WDR Camera, 2.7-12 mm MFZ, WDR
Camera H4W2GR1US 1080P IR Outdoor Dome Camera, 2.7-12 mm MFZ, WDR
Camera H4L2GR1US 1080P IR Outdoor Dome Low Light Camera, 2.7-12 mm MFZ, Low Light, WDR
Camera HBL2GR1US 1080P IR Bullet Camera, 2.7-12 mm MFZ, Low Light, WDR
Camera HCL2GUS 1080P Box  Camera, Low Light, WDR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *