Cảm biến Honeywell C7061

Cảm biến Honeywell C7061

Thông số kỹ thuật cảm biến ngọn lửa C7061

đại lý C7061A1004 | nhà phân phối C7061A1004 | cảm biến ngọn lửa C7061A1004

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7061A1004/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7061A1012/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 or 230 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7061A1020/U

120 or 230 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7061A1038/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7061A1046/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7061A1053/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 or 230 Vac Flame Sensor, Ultraviolet
Đại lý C7061A1079/U

120 or 230 Vac Ultraviolet Flame Sensor with shutter

120/230 Vac Flame Sensor, Self Checking
C7061F1003

120/230 Vac Ultraviolet Flame Sensor, Self Checking, with shutter

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof
C7061F2001/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof

120 Vac Flame Sensor, Purple Peeper
Đại lý C7061M1008/U

120 Vac Flame Sensor, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, NEMA 4, 1 in. NPT
C7061M1016/U

120 Vac Flame Sensor, NEMA 4, 1 in. NPT

đại lý C7061A1053 | nhà phân phối C7061A1053 | cảm biến ngọn lửa C7061A1053

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *