Cảm biến honeywell 3030AN

Cảm biến honeywell 3030AN

Thông số kỹ thuật cảm biến 3030AN

Manufacturer Honeywell
Length 56 mm
Width 15.9 mm
Barrel Size 2.69 mm
Category Sensors
Maximum Frequency 15 kHz
Maximum Operating Temperature + 120 C
Minimum Operating Temperature – 55 C
Mounting Style Screw
Output Voltage 190 V
Packaging Each
Product Type Speed Sensors
Series High Output VRS
Termination Style Connector, MS3106
Type Variable Reluctance Speed (VRS)

cảm biến 3030AN25 | cảm biến 3030AN30 | cảm biến 3030AN40 | cảm biến 3030AN50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *