Bộ điều khiển STT25H

Bộ điều khiển Honeywell STT25H

Models within the Honeywell STT250 transmitters include…

  • STT25D Single input transmitter with Honeywell DE protocol output
  • STT25H Single input transmitter with HART output
  • STT25S Single input transmitter with HART output and SIL2 TÜV certification
  • STT25M Single input transmitter with basic 4-20mA input
  • STT25T Dual input transmitter with HART output

STT25H-0-000-00E-000-000-00-00-0
STT25H-0-000-T0E-000-000-00-00-0
STT25H-0-EN0-00E-000-000-00-1C-0
STT25H-0-EN0-00E-M00-000-00-1C-0
STT25M-0-000-000-000-000-00-00-0
STT25M-0-000-000-D00-000-00-00-0
STT25M-0-000-00E-D00-000-00-00-0
STT25M-0-EN0-00E-000-000-00-00-0
STT25M-0-EN0-TTE-000-0D0-00-1C-0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *