Bộ điều khiển RM7840E1016

Bộ điều khiển RM7840E1016

Thông số kỹ thuật Honeywell RM7840L1026

Type Outputs Pilot ignition time Main ignition time Post purge time Flame failure response time
Bộ điều khiển RM7840E1016/U HF/LF/Modulate 4/10s 15s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7840G1014/U LF/Modulate 4/10s 15s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7840L1018/U HF/LF/Modulate 4/10s 15s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7840L1026/U HF/LF/Modulate 4/10s 15s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7840L1075/U HF/LF/Modulate 4/10s 15s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7840M1017/U on/off 4/10s 15s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7890A1015/U 4/10s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7890B1014/U 4/10s 0,8/3,0s
Bộ điều khiển RM7890B1030/U 0,8/3,0s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *