Bộ điều khiển nhiệt độ DC1040CR-302-000-E

Bộ điều khiển nhiệt độ DC1040CR-302-000-E

Thông số kỹ thuật Honeywell DC1040CR-302-000-E

  • Power Supply : 90 ~ 264 V AC
  • Sensitivity : Input : RTD, Output : 4 to 20 mA
  • Brand Name : Honeywell
  • Size : 96 x 96 mm
  • Number Of Items : 20
  • Alarm : Two Alarm

đại lý DC1040CR-302-000-E | nhà phân phối DC1040CR-302-000-E

Bộ điều khiển DC1040CT-101-000-E đại lý DC1040CT-101-000-E
Bộ điều khiển DC1040CT-201-000-E đại lý DC1040CT-201-000-E
Bộ điều khiển DC1040CT-301-000-E đại lý DC1040CT-301-000-E
Bộ điều khiển DC1040CT-701-000-E đại lý DC1040CT-701-000-E
Bộ điều khiển DC1040CR-101-000-E đại lý DC1040CR-101-000-E
Bộ điều khiển DC1040CR-201-000-E đại lý DC1040CR-201-000-E
Bộ điều khiển DC1040CR-301-000-E đại lý DC1040CR-301-000-E
Bộ điều khiển DC1040CR-701-000-E đại lý DC1040CR-701-000-E
Bộ điều khiển DC1040CL-101-000-E đại lý DC1040CL-101-000-E
Bộ điều khiển DC1040CL-201-000-E đại lý DC1040CL-201-000-E
Bộ điều khiển DC1040CL-301-000-E đại lý DC1040CL-301-000-E
Bộ điều khiển DC1040CL-701-000-E đại lý DC1040CL-701-000-E
Bộ điều khiển DC1020CT-101-000-E đại lý DC1020CT-101-000-E
Bộ điều khiển DC1020CT-201-000-E đại lý DC1020CT-201-000-E
Bộ điều khiển DC1020CT-301-000-E đại lý DC1020CT-301-000-E
Bộ điều khiển DC1020CT-701-000-E đại lý DC1020CT-701-000-E
Bộ điều khiển DC1020CR-101-000-E đại lý DC1020CR-101-000-E
Bộ điều khiển DC1020CR-201-000-E đại lý DC1020CR-201-000-E
Bộ điều khiển DC1020CR-301-000-E đại lý DC1020CR-301-000-E
Bộ điều khiển DC1020CR-701-000-E đại lý DC1020CR-701-000-E
Bộ điều khiển DC1020CL-101-000-E đại lý DC1020CL-101-000-E
Bộ điều khiển DC1020CL-201-000-E đại lý DC1020CL-201-000-E
Bộ điều khiển DC1020CL-301-000-E đại lý DC1020CL-301-000-E
Bộ điều khiển DC1020CL-701-000-E đại lý DC1020CL-701-000-E
Bộ điều khiển DC1030CT-101-000-E đại lý DC1030CT-101-000-E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *