Bộ điều khiển EC7820A1026

Bộ điều khiển EC7820A1026

Thông số kỹ thuật Honeywell EC7820A1026

Type Control model Outputs Pilot ignition time Main ignition time Post purge time Number of ignition attempts Flame failure response time
Bộ điều khiển EC7820A1026/U Atmosferic LF/Modulate 5/10s 5/10s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển EC7820A1034/U Atmosferic LF/Modulate 5/10s 5/10s 3 1,0/2,0s
Bộ điều khiển EC7850A1064/U Full HF/LF/Modulate 3/5s 3/5s 15s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển EC7850A1072/U Full HF/LF/Modulate 3/5s 3/5s 2s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển EC7850A1080/U Full HF/LF/Modulate 3/5s 3/5s 30s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển EC7850A1122/U Full HF/LF/Modulate 3/5s 3/5s 15s 1 1,0/2,0s
Bộ điều khiển EC7890B1028/U Primary on/off 5/10s selectable 1,0/2,0s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *