Thứ Tư , Tháng Sáu 7 2023

Tag Archives: Honeywell RM7840L1026

Đại lý Burner Controls Honeywell

Đại lý Burner Controls Honeywell Bộ điều khiển đầu đốt Honeywell Honeywell R7824C1002/U Honeywell R7847A1025/U Honeywell R7847A1033/U Honeywell R7847A1074/U Honeywell R7847A1082/U Honeywell R7847B1023/U Honeywell R7847B1031/U Honeywell R7847B1064/U Honeywell R7847B1072/U Honeywell R7847C1005/U Honeywell R7849A1015/U Honeywell R7849A1023/U Honeywell R7849B1013/U Honeywell R7849B1021/U Honeywell R7851B1000/U Honeywell R7851C1008/U Honeywell R7852B1009/U Honeywell R7861A1026/U Honeywell R7861A1034/U Honeywell …

Read More »

Bộ điều khiển RM7840E1016

Bộ điều khiển RM7840E1016 Thông số kỹ thuật Honeywell RM7840L1026 Type Outputs Pilot ignition time Main ignition time Post purge time Flame failure response time Bộ điều khiển RM7840E1016/U HF/LF/Modulate 4/10s — 15s 0,8/3,0s Bộ điều khiển RM7840G1014/U LF/Modulate 4/10s — 15s 0,8/3,0s Bộ điều khiển RM7840L1018/U HF/LF/Modulate 4/10s — …

Read More »