Thứ Ba , Tháng Chín 27 2022

Van điện VC6013AJC1000T

Van điện VC6013AJC1000T

Thông số kỹ thuật Honeywell VC6013AJC1000T

Mã hiệu Kiểu Đường kính Kết nối
Dây Hoạt động
VC4011AJ1000T Two places 20 BSPP 1000mm on/Off
VC6011AJ1000T 20 BSPP 1000mm on/Off
VC4013AF1000T Two places 15 BSPP 1000mm on/Off
VC4013AJ1000T 20 BSPP 1000mm on/Off
VC4013AJC1000T 20 BSPP 1000mm on/Off
VC4013AP1000T

VC6013AJC1000T

VC6013AJC1000T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.