Thứ Tư , Tháng Sáu 7 2023

Tag Archives: V5833A2118

Van Honeywell V5833A2118

Van Honeywell V5833A2118 DN size Connection diameter Kvs value Close off pressure with 300N motor Close off pressure with 400N motor Type mm inch kPa kPa 25 G1 1/2 4 600 1600 Thân van V5833A2076 25 G1 1/2 6.3 600 1600 Thân van V5833A2084 25 G1 1/2 10 600 1600 …

Read More »