Thứ Năm , Tháng Sáu 1 2023

Tag Archives: honeywell PTSDB0062V3

Cảm biến PTSDB0062V3

Cảm biến PTSDB0062V3 đại lý PTSDB0062V3 | honeywell PTSDB0062V3 | nhà phân phối PTSDB0062V3 Thông số kỹ thuật PTSDB0062V3 Honeywell Electronic Differential Pressure transmitter for gas and liquid (Smart SN DIFF) Electronic Differential Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for a differential pressure range of 0 … 20 bar. …

Read More »