Thứ Năm , Tháng Sáu 1 2023

Tag Archives: CC-TAIX01

Module CC-PCF901

Module CC-PCF901 Module control firewall CC-PCF901; 195mA, 24VDC Module install control firewall CC-TCF901; 24VDC Module controller C300 CC-PCNT01; 320mA, 24VDC Module install controller C300 CC-TCNT01 Module analog input CC-PAIX01; 180mA, 24VDC, 16 kênh Module install analog input CC-TAIX01 Module analog output CC-PAOX01; 480mA,24VDC, 16 kênh Module install analog output CC-TAOX01; …

Read More »

Mô đun CC-TAIX01

Mô đun CC-TAIX01 Thông số kỹ thuật Honeywell CC-TAIX01 Mô đun CC-FMMX01 Honeywell CC-FMMX01 PWA MOD, FIBER OPTIC MULTI MODE G3 CC đại lý CC-FMMX01 Mô đun CC-FSMX01 Honeywell CC-FSMX01 PWA MOD, FIBER OPTIC SGL MODE G3 CC đại lý CC-FSMX01 Mô đun CC-GAIX11 Honeywell CC-GAIX11 PWA, AI GI/IS IOTA …

Read More »