Thứ Tư , Tháng Sáu 7 2023

Tag Archives: Cảm biến SPXCDXSFXSS

Cảm biến SPXCDXSFXSS

Cảm biến SPXCDXSFXSS Cảm biến SPXCDXSFXSS Flammable CAT 0-100%LEL (20,0 to 100.0%LEL) Cảm biến SPXCDXSRXSS CH4(Methane) IR 0-100%LEL (20,0 to 100.0%LEL) Cảm biến SPXCDXSPXSS C3H8 (Propane) IR 0-100%LEL (20,0 to 100.0%LEL) Cảm biến SPXCDXSO1SS Oxygen 25.0%/Vol0nly Cảm biến SPXCDXSHXSS Hydrogen Sulfide 0-50ppm (10.0 to 100.0ppm) Cảm biến SPXCDXSCXSS Carbon Monoxide …

Read More »

Cảm biến SPXCDXSG1SS

Cảm biến SPXCDXSG1SS Thông số kỹ thuật Honeywell SPXCDXSG1SS Cảm biến SPXCDAAMFX 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL) Cảm biến SPXCDAAMRX 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL) Cảm biến SPXCDAAMO1 Cảm biến SPXCDAAMHX 0-50ppm (10.0 ~ 100.0ppm, 1ppm) Cảm biến SPXCDAAMCX 0-500ppm (100 ~ 1000ppm, 100ppm) Cảm biến SPXCDAAMG1 0-1000ppm Cảm biến …

Read More »