Thứ Tư , Tháng Sáu 7 2023

Tag Archives: Cảm biến SPXCDMAG

Cảm biến SPXCDXSG1SS

Cảm biến SPXCDXSG1SS Thông số kỹ thuật Honeywell SPXCDXSG1SS Cảm biến SPXCDAAMFX 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL) Cảm biến SPXCDAAMRX 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL) Cảm biến SPXCDAAMO1 Cảm biến SPXCDAAMHX 0-50ppm (10.0 ~ 100.0ppm, 1ppm) Cảm biến SPXCDAAMCX 0-500ppm (100 ~ 1000ppm, 100ppm) Cảm biến SPXCDAAMG1 0-1000ppm Cảm biến …

Read More »