Thứ Sáu , Tháng Sáu 2 2023

Tag Archives: Cảm biến áp suất SPT4V0015PG7W02

Cảm biến áp suất SPT4V0015PG5W02

Cảm biến áp suất SPT4V0015PG5W02 Cảm biến áp suất SPT4V0005PG6W02 0 psi to 5 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0010PG5W01 0 psi to 10 psi n/a n/a Pigtail cable; 30,1 cm [1 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PA4W02 0 psi to 15 …

Read More »