Thứ Hai , Tháng Sáu 18 2018

Recent Posts

Cảm biến PX2CG1XX016BSCHX

Cảm biến PX2CG1XX016BSCHX đại lý PX2CG1XX016BSCHX | honeywell PX2CG1XX016BSCHX | cảm biến áp suất honeywell Cảm biến PX2AF1XX300PSCHX Cảm biến PX2AF1XX500PSCHX Cảm biến PX2AF1XX667PSCHX Cảm biến PX2BF1XX010BACHX Cảm biến PX2BF1XX016BACHX Cảm biến PX2BF1XX016BSCHX Cảm biến PX2BF1XX025BSCHX Cảm biến PX2BF1XX046BSCHX Cảm biến PX2BF1XX300PSCHX Cảm biến PX2BF1XX500PSCHX Cảm biến PX2BG1XX010BSCHX Cảm biến …

Read More »

Honeywell C7961E1006

Đại lý honeywell C7961E1006 Dynamic Self-checking Solid State Sensor Ultraviolet Flame Detector Thông số kỹ thuật thiết bị kiểm tra ngọn lửa C7961E1006 Designed for use with 7800 series controls with the R7851C flame amp. Oscillating shutter interrupts ultraviolet radiation reaching the UV sensor to provide the solid state UV …

Read More »

Honeywell Việt Nam

Honeywell Việt Nam Honeywell hoạt động với hai văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ba nhóm ngành kinh doanh của Honeywell (Nhóm Hàng không vũ trụ, Nhóm các Giải pháp Điều khiển và Tự động hóa, và Nhóm Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng) …

Read More »