Thứ Sáu , Tháng Năm 25 2018

Recent Posts

Honeywell C7961F1004

Honeywell C7961F1004 đại lý C7961F1004 | nhà phân phối C7961F1004 | cảm biến ngọn lửa C7961F1004 | honeywell C7961F1004 Designed for use with 7800 series controls with the R7851C flame amp. Oscillating shutter interrupts ultraviolet radiation reaching the UV sensor to provide the solid state UV sensor checking function. Can …

Read More »

Bộ lập trình PUB6438SR

Bộ lập trình PUB6438SR Thông số kỹ thuật PLC PUB6438SR Product Specifications Application: Unitary Dimensions (in.) 5.45 in. high x 6.85 in. wide x 2.26 in. deep Dimensions (mm) 138.4 mm high x 174 mm wide x 57.4 mm deep Comments Onboard 20 VDC power supply Frequency 50 Hz; 60 …

Read More »

Cảm biến PX2CG1XX016BSCHX

Cảm biến PX2CG1XX016BSCHX đại lý PX2CG1XX016BSCHX | honeywell PX2CG1XX016BSCHX | cảm biến áp suất honeywell Cảm biến PX2AF1XX300PSCHX Cảm biến PX2AF1XX500PSCHX Cảm biến PX2AF1XX667PSCHX Cảm biến PX2BF1XX010BACHX Cảm biến PX2BF1XX016BACHX Cảm biến PX2BF1XX016BSCHX Cảm biến PX2BF1XX025BSCHX Cảm biến PX2BF1XX046BSCHX Cảm biến PX2BF1XX300PSCHX Cảm biến PX2BF1XX500PSCHX Cảm biến PX2BG1XX010BSCHX Cảm biến …

Read More »