Thứ Hai , Tháng Bảy 23 2018

Recent Posts

Cảm biến Honeywell C7061

Cảm biến Honeywell C7061 Thông số kỹ thuật cảm biến ngọn lửa C7061 đại lý C7061A1004 | nhà phân phối C7061A1004 | cảm biến ngọn lửa C7061A1004 120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking C7061A1004/U 120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking 120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple …

Read More »

Cảm biến PTSDB0062V3

Cảm biến PTSDB0062V3 đại lý PTSDB0062V3 | honeywell PTSDB0062V3 | nhà phân phối PTSDB0062V3 Thông số kỹ thuật PTSDB0062V3 Honeywell Electronic Differential Pressure transmitter for gas and liquid (Smart SN DIFF) Electronic Differential Pressure Transmitters are microprocessor-controlled pressure measurement devices for a differential pressure range of 0 … 20 bar. …

Read More »

Van HNWL-V4-BLC-GP16-G080

Van HNWL-V4-BLC-GP16-G080 DN KVS L H øD nΧød Mã hiệu 65 21/2 74.4 290 420 190 4×18 V4-BLC-GP16-G065 80 3 111 310 443 190 8×18 V4-BLC-GP16-G080 100 4 135 350 477 190 8×18 V4-BLC-GP16-G100 125 5 242 400 511 305 8×18 V4-BLC-GP16-G125 150 6 372 480 550 305 8×22 V4-BLC-GP16-G150 …

Read More »