Thứ Năm , Tháng Ba 23 2023

Module

Module đầu vào CC-PAIX01

Module đầu vào tương tự AI CC-PAIX01 Đế module AI CC-TAIX01 Module đầu vào tương tự AO CC-PAOX01 Đế module AO CC-TAOX01 Module đầu vào số DI CC-PDIL01 Đế module DI 24V CC-TDIL01 Module đầu vào số SOE CC- PDIS01 Đế module đầu vào số CC-TDIL01 Module đầu ra số …

Read More »

Honeywell CC-PDIH01

Honeywell CC-PDIH01 Honeywell SPXCDXSRXSS Honeywell SCX30DN Honeywell SPXCDTMF Honeywell CC-PAIX01 Honeywell CC-PDIH01 Honeywell CC-TAIX01 Honeywell CC-PAOX01 Honeywell CC-TAOX01 Honeywell CC-PDIH01 Honeywell CC-TDI220 Honeywell CC-PDOB01 Honeywell CC-TDOB01 Honeywell CC-PCF901 Honeywell TDI P/N 143553 Honeywell SPS5710 Mô đun Honeywell CC-FSMX01 Mô đun Honeywell CC-KFSGR5 Mô đun Honeywell CC-MCAR01 Mô đun Honeywell CC-PAIH01 …

Read More »

Mô đun Honeywell CC-PAIX02

Mô đun Honeywell CC-PAIX02 đại lý CC-PAIX02 | module CC-PAIX02 | nhà phân phối CC-PAIX02 Mô đun CC-IP0101 Honeywell CC-IP0101 đại lý CC-IP0101 Mô đun CC-PAIH01 Honeywell CC-PAIH01 đại lý CC-PAIH01 Mô đun CC-PAIH02 Honeywell CC-PAIH02 đại lý CC-PAIH02 Mô đun CC-PAIH51 Honeywell CC-PAIH51 đại lý CC-PAIH51 Mô đun CC-PAIN01 …

Read More »

Module CC-PCF901

Module CC-PCF901 Module control firewall CC-PCF901; 195mA, 24VDC Module install control firewall CC-TCF901; 24VDC Module controller C300 CC-PCNT01; 320mA, 24VDC Module install controller C300 CC-TCNT01 Module analog input CC-PAIX01; 180mA, 24VDC, 16 kênh Module install analog input CC-TAIX01 Module analog output CC-PAOX01; 480mA,24VDC, 16 kênh Module install analog output CC-TAOX01; …

Read More »

Đại lý module Honeywell

Đại lý module Honeywell Control Firewall IOTA, 8Port+1uplink CC-TCF901 Control Firewall Module, 8Port+1uplink CC-PCF901 C300 Controller Module, Dual-IOLink CC-PCNT01 C300 Memory Backup Assy CC-SCMB02 Universal I/O Module, Series-C CC-PUIO01 UIO Non Red IOTA CC-TUIO01 UIO Red IOTA CC-TUIO11 SERIES C MTL FIBER OPTIC EXTENDERS, MM 8937-HN SERIES C MTL FIBER …

Read More »

Mô đun CC-TAIX01

Mô đun CC-TAIX01 Thông số kỹ thuật Honeywell CC-TAIX01 Mô đun CC-FMMX01 Honeywell CC-FMMX01 PWA MOD, FIBER OPTIC MULTI MODE G3 CC đại lý CC-FMMX01 Mô đun CC-FSMX01 Honeywell CC-FSMX01 PWA MOD, FIBER OPTIC SGL MODE G3 CC đại lý CC-FSMX01 Mô đun CC-GAIX11 Honeywell CC-GAIX11 PWA, AI GI/IS IOTA …

Read More »

Mô đun S8670D1026

Mô đun S8670D1026/B Mô đun S8670E1007/B Mô đun S8670E1007/U Mô đun S8680J1004/B Mô đun S8680J1004/U Mô đun S8700B1008/B Mô đun S8700B1057/B Mô đun S8700B1065/B Mô đun S8700D1046/B Mô đun S8700D1053/B Mô đun S8700D1061/B Mô đun S8700D1079/B Mô đun S8700E1001/B Mô đun S8700J1000/B Mô đun S8700J1042/B Mô đun S8700K1040/B Mô đun …

Read More »

Mô đun 900A01-0102

Mô đun 900A01-0102 đại lý 900A01-0102 | nhà phân phối 900A01-0102 | module honeywell 900A01-0102 Honeywell 900RR0-0001 Honeywell 900C71R-0100-43 Honeywell 900C72R-0100-43 Honeywell 900A01-0102 Honeywell 900P02-0001 Honeywell 900RSM-0001 Honeywell 900R12-0101 Honeywell 900R08-0101 Honeywell 900R04-0001 Honeywell 900R12R-0101 Honeywell 900R08R-0101 Honeywell 900PSM-0001 Honeywell 900C73R-0100-43 Honeywell 900P01-0001 Honeywell 900P24-0001 Honeywell 900E02-0001 Honeywell 50008930-001 Honeywell …

Read More »

Mô đun S464B1077/U

Mô đun S464B1077/U Mô đun S465A1083/U Mô đun S465A1091/U Mô đun S465B1074/U Mô đun S483B1002/U Mô đun S547A1005/U Mô đun S547B1012/U Mô đun S637A1004/U Mô đun S7350B1003/U Mô đun S7751A2008/U Mô đun S7760A2031/U Mô đun S7800A1035/U Mô đun S7800A1043/U Mô đun S7800A1050/U Mô đun S7800A1118/U Mô đun S7800A1126/U Mô đun …

Read More »