Thứ Năm , Tháng Ba 23 2023

Bộ lập trình PLC

Bộ lập trình PLC 900C50-0360-00

Bộ lập trình PLC 900C50-0360-00 Bộ lập trình 900A16-0102 Bộ lập trình 900G01-0102 Bộ lập trình 900H02-0102 Bộ lập trình 900H03-0102 Bộ lập trình 900TEK-0001 Bộ lập trình 900TCK-0001 Bộ lập trình C900TAI-1002 Bộ lập trình C900TAO-1001 Bộ lập trình C900TDI-V001 Bộ lập trình C900TDO-V001 Bộ lập trình 900TNF-0001 Bộ …

Read More »

Đại lý PLC Honeywell

Đại lý PLC Honeywell Bộ nguồn 900P01-0001 120 / 24VAC, 60W Bộ nguồn 900P02-0001 120 / 24VAC, 28W Bộ nguồn 900P24-0001 24VDC, 60W HC900 900G32-0001 HC900 900A01-0102 HC900 900B01-0101 CPU module C70R CPU with software and data CD 900C71R-0100-43, 900C71R-0100-44 C70R CPU module 900C72R-0100-43, 900C72R-0100-44 Redundant switching module 900RSM-0001 C70 …

Read More »

Bộ lập trình PUB6438SR

Bộ lập trình PUB6438SR Thông số kỹ thuật PLC PUB6438SR Product Specifications Application: Unitary Dimensions (in.) 5.45 in. high x 6.85 in. wide x 2.26 in. deep Dimensions (mm) 138.4 mm high x 174 mm wide x 57.4 mm deep Comments Onboard 20 VDC power supply Frequency 50 Hz; 60 …

Read More »