Thứ Năm , Tháng Sáu 20 2019
Home / Cảm biến / Cảm biến Honeywell C7035

Cảm biến Honeywell C7035

Cảm biến Honeywell C7035

Thông số kỹ thuật cảm biến ngọn lửa C7035

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1023/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1031/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1049/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1056/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1064/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1080/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

đại lý C7035A1023 | nhà phân phối C7035A1023 | cảm biến ngọn lửa C7035A1023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *