Thứ Sáu , Tháng Sáu 2 2023

Cảm biến Honeywell C7035

Cảm biến Honeywell C7035

Thông số kỹ thuật cảm biến ngọn lửa C7035

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1023/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1031/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1049/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1056/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1064/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper
honeywell C7035A1080/U

Flame Sensor, Ultraviolet, Minipeeper

đại lý C7035A1023 | nhà phân phối C7035A1023 | cảm biến ngọn lửa C7035A1023

One comment

  1. Dear anh chị,
    Nhờ a/c báo giá giúp em SP
    Cảm biến ngọn lửa :
    C7035A1023U, Honeywell
    129464M, Honeywell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *