Thứ Tư , Tháng Sáu 7 2023

Bộ điều khiển nhiệt HT9610P0100

Bộ điều khiển nhiệt HT9610P0100

đại lý HT9610P0100 | nhà phân phối HT9610P0100

Thông số kỹ thuật Honeywell HT9610P0100

Stylish and elegant blue backlight
• 2-pipe/4-pipe integrated into one unit with easy
configuration
• Big LCD display with English and icons
• Manual or automatic fan speed selection
• Onboard or Remote temperature sensor option
• Cycle per Hour (CPH) function
• Adjustment of display room temperature
• Temperature unit either °C or °F
• User setting can be kept when power off
• Lock or unlock keys or part of keys in Installer Setup
• Heat and cool setpoint limitation for energy saving

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *